مهرداد خائف

رییس هیئت مدیره

فرشاد فرزین

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا محمدیان

عضو هیئت مدیره

ساسان فروتن

عضو هیئت مدیره

احمدرضا جوکار

عضو هیئت مدیره

محمد رضی پیرو

دبیر انجمن

محمد مهدی پیرویان

خزانه دار

محمود رضا طالبان

بازرس

همایون خسروی

بازرس

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- خیابان قصردشت روبروی کوچه 78 جنب قنادی کامران 

کدپستی : 7186666547

تلفن : 07136266562

ایمیل  : anboohsazanefars@yahoo.com