نام   نام خانوادگي سمت
محمدرضی پیرو دبیر انجمن
مهرداد خائف رئیس هیئت مدیره 
فرشاد فرزین نائب رئیس هیئت مدیره
محمد مهدی  پیرویان خزانه دار انجمن
ساسان فروتن  عضو هیئت مدیره 
 احمد رضا  جوكار عضو هیئت مدیره 
رضا  محمدیان عضو هیئت مدیره 
محمد رضا  صفاریان  عضو علی البدل
علی محمد  ابراهیمی عضو علی البدل
محمود رضا طالبان بازرس
همایون خسروی بازرس

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- خیابان قصردشت روبروی کوچه 78 جنب قنادی کامران 

کدپستی : 7186666547

تلفن : 07136266562

ایمیل  : anboohsazanefars@yahoo.com