نام   نام خانوادگي سمت
ساسان فروتن  رئیس هیئت مدیره
مهرداد خائف نائب رئیس هیئت مدیره
 احمد رضا  جوكار دبیر انجمن
 اردلان  دهقان کلستاني  خزانه دار
علي محمد حسام   عضو هیئت مدیره
رضا  محمدیان عضو هیئت مدیره
محمدرضی پیرو عضو هیئت مدیره
محمد مهدی  پیرویان  عضو علی البدل
قاسم  مشتری  عضو علی البدل
محمود رضا طالبان بازرس
همایون خسروی بازرس

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- خیابان قصردشت روبروی کوچه 78 جنب قنادی کامران 

کدپستی : 7186666547

تلفن : 07136266562

ایمیل  : anboohsazanefars@yahoo.com