نام   نام خانوادگي سمت
علی محمد حسام رئسی هیئت مدیره
امیر فلاح نیا نایب رئیس
ساسان فروتن خزانه دار
احمد رضا جوکار دبیر انجمن
علی محمد ابراهیمی عضو هیئت مدیره
حسین  پور اسد عضو هیئت مدیره
اردلان دهقان عضو هیئت مدیره
بهرام فروهی عضو علی البدل
علیرضا لک بالا عضو علی البدل
سید صدرالدین توفیق بازرس علی البدل
محمد نبی  صداقت بازرس اصلی

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- خیابان قصردشت روبروی کوچه 78 جنب قنادی کامران 

کدپستی : 7186666547

تلفن : 07136266562

ایمیل  : anboohsazanefars@yahoo.com