نام   نام خانوادگي سمت
علی محمد حسام ردیس هست دیره
ساسان فروتن نائب رئیس
علیرضا لک بالا خزانه دار 
احمد رضا جوکار دبیر
جعفر  مشکسار عضو اصلی
علی اکبر رهنما عضو اصلی
علی محمد  ابراهیمی منشی هیئت مدیره
محمد کاظم گلابی عضو علی البدل
محمود رضا طالبان عضو علی البدل
سید صدرالدین  توفیق  بازرس
اردلان دهقان بازرس
حمید رضا حجار بازرس علی البدل

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- خیابان قصردشت روبروی کوچه 78 جنب قنادی کامران 

کدپستی : 7186666547

تلفن : 07136266562

ایمیل  : anboohsazanefars@yahoo.com